Driftstörning 2024-02-18: Just nu har vår leverantör Zaptec en driftstörning, som påverkar många av våra tjänster.  

Smart betallösning för BRF och fastighet

Smart betallösning
för BRF och fastighet

RE&GO Pay - Betallösning med support 24/7 för BRF och fastighet

Låt oss ta hand om administrationen för elbilsladdningen i din verksamhet!

Med RE&GO Pay blir hanteringen av betalningar enkel och bekymmersfri för användaren. Ingen app behöver laddas ner för att användaren ska kunna ladda sin bil eller betala för laddning.

Vi tillhandahåller ett flexibelt system där en och samma laddare kan användas både privat och publikt. Oavsett om det är för boende eller allmänheten är vår plattform anpassningsbar för olika användningsscenarier.

Vårt betalsystem skräddarsys efter era specifika önskemål och situation. Det innebär att ni har full kontroll över betalningsprocessen och kan anpassa den för att passa era behov. Med RE&GO Pay strävar vi efter att göra laddningsupplevelsen så smidig och användarvänlig som möjligt, samtidigt som ni har full kontroll över betalningsaspekterna.

Låt oss sköta administrationen med vår smarta betallösning anpassad efter era önskningar och behov

När bostadsrättsföreningen/fastighetsägaren beslutat sig för att investera i laddstationer behöver man välja både hårdvara och tjänst som motsvarar förväntningarna. 

En laddlösning med betalning, där ni slipper hantera debiteringen av elbilsförarna, besparar er både tid och arbete.

Så här fungerar REGO Pay

De boende i föreningen/fastigheten med elbil beställer gratis laddkort eller bricka på vår hemsida som de använder för att ladda.

Laddkorten och brickorna är kopplade till unika RFID-nummer som är registrerade i vårt system. På så sätt kan vi visa statistik över alla laddsessioner och exakt hur mycket elbilsägaren laddat på just era laddstationer.

Laddkortet eller brickan kan också användas i (roaming) publika laddnät, era medlemmar i föreningen har då tillgång till laddpunkter i Sverige.

Det publika laddnätet sträcker sig även in i Norge, Nederländerna och Tyskland

Föreningen/Fastighetägaren bestämmer vilka som ska ha behörighet att ladda vid era laddstationer. Behörighetslistan sköter ni enkelt i portalen My InCharge där ni också ser hur mycket de boende har laddat för. Även elbilsföraren kan logga in på sitt personliga konto och se sin laddhistorik.em där alla laddsessioner (både på vägen och i föreningen) registreras.

Med RE&GO Pay blir hanteringen av betalningar enkel och bekymmersfri för användaren. Ingen app behöver laddas ner för att användaren ska kunna ladda sin bil eller betala för laddning.

Vi tillhandahåller ett flexibelt system där en och samma laddare kan användas både privat och publikt. Oavsett om det är för boende eller allmänheten är vår plattform anpassningsbar för olika användningsscenarier.

Vårt betalsystem skräddarsys efter era specifika önskemål och situation. Det innebär att ni har full kontroll över betalningsprocessen och kan anpassa den för att passa era behov.

Med RE&GO Pay strävar vi efter att göra laddningsupplevelsen så smidig och användarvänlig som möjligt, samtidigt som ni har full kontroll över betalningsaspekterna.

RE&GO CSMS (Charging Station Management System)
Med marknadsledande funktioner som täcker en bred palett av områden, från tillgänglighet och prissättning till integration och verksamhetsstyrning. 

Vårt system är designat för att förenkla, påskynda och förbättra ditt arbete inom laddningsinfrastrukturen. Vi förstår vikten av tillförlitlighet och effektivitet när det gäller laddningstjänster och vår plattform är utformad för att ge dig
och dina kunder den bästa möjliga upplevelsen. 

Med RE&GO Connect Service API får du möjlighet att enkelt integrera RE&GO i dina egna lösningar. Genom att använda API:et kan du tex starta och stoppa laddningar, exportera ut data för tex rapporter mm.  

 

Detta ger dig förmågan att centralisera dina uppgifter och skapa anpassade användningsfall från ett enda gränssnitt. Med RE&GO Connect Service API API skapas möjligheter att optimera och anpassa din laddinfrastruktur på ett smidigt och effektivt sätt.

Anslut dina laddare till RE&GO’s roamingnätverk och öppna upp möjligheter att synliggöra dem för en bredare målgrupp. Genom att koppla upp dina laddpunkter får de inte bara synlighet i andra roaming-appar utan integreras även i välkända navigationsplattformar som Google Maps, Apple Maps och TomTom .

 

Detta ökar exponeringen och tillgängligheten för dina laddstationer, vilket i sin tur lockar en större användarbas och främjar hållbar mobilitet. Med RE&GO får du inte bara en robust laddinfrastruktur utan också möjligheten att nå ut till en bredare publik och optimera användarupplevelsen för elbilförare överallt.

Vår kundtjänst är tillgänglig dygnet runt, 365 dagar om året för att säkerställa att du alltid har stöd när du behöver det. Oavsett om du har frågor om användning, teknisk support eller vill rapportera eventuella problem, är vårt dedikerade team redo att hjälpa dig.

Du kan enkelt kontakta oss via telefon, live chat eller e-post för att få snabb och effektiv assistans.

Med vårt dygnet runt-öppna kundtjänststruktur strävar vi efter att erbjuda en problemfri och pålitlig upplevelse för alla våra användare, när som helst på dygnet.

 • Laddavgift kan debiteras direkt vid laddtillfället.
 • Laddavgift debiteras månadsvis per användare.
 • Välj mellan olika betalmetoder och etablerade betaltjänster
 • Utbetalningar av era avgifter och intäkter förs över till ert bankkonto.

Betala med Swish, kreditkort, Google Pay, Apple Pay, kreditkort,faktura, MobilePay, Vipps, tagg, autocharge (Gäller endast DC idagsläget)

 • Ni bestämmer själva i bostadsrättsföreningen vilket pris användaren ska betala för att ladda bilen.
 • Möjlighet till olika priser beroende på användare.
 • Möjlighet att använda dynamisk prissättning för laddare.
 • Olika priser är möjligt beroende på dag och tidpunkt som laddningen startas.
 • Välj om laddaren ska vara privat eller öppen för allmänheten.

  Välj vilka tider laddaren ska vara privat eller publik eller om laddaren alltid ska vara öppen för alla.

De boende i föreningen/fastigheten med elbil beställer gratis laddkort eller bricka på vår hemsida som de använder för att ladda. 

Laddkorten och brickorna är kopplade till unika RFID-nummer som är registrerade i vårt system. På så sätt kan vi visa statistik över alla laddsessioner och exakt hur mycket elbilsägaren laddat på just era laddstationer. 

Laddkortet eller brickan kan också användas i (roaming) publika laddnät, era medlemmar i föreningen har då tillgång till laddpunkter i Sverige.

Det publika laddnätet sträcker sig även in i Norge, Nederländerna och Tyskland

 

Betalningsalternativ – Betala med Swish, kreditkort, Google Pay, Apple Pay, kreditkort, faktura, MobilePay, Vipps, tagg, autocharge  (Gäller endast DC idagsläget)

Hårdvaruoberoende 
RE&GO är hårdvaruoberoende och utformad för att samarbeta med olika modeller och typer av laddstationer, oavsett om de är av typen AC eller DC. Detta innebär att du har flexibilitet att välja den laddningsinfrastruktur som bäst passar dina behov och preferenser.

Denna hårdvaruoberoende och standardkompatibilitet skapar en flexibel och framtidssäkrad laddningslösning. Oavsett vilken typ av laddare du väljer eller vilka ändringar som görs i standarderna i framtiden, kan du vara säker på att RE&GO är redo att anpassa sig och stödja din laddinfrastruktur på bästa sätt. Detta öppnar upp möjligheter för en smidig och effektiv hantering av laddningsnätverket, oavsett hur det utvecklas över tid.

Vår plattform är även OCCP-kompatibel med versionerna 1.6 och 2.0.1. Detta är av stor betydelse eftersom det garanterar en sömlös integration med en omfattande rad av laddare. Genom att vara kompatibel med dessa standarder säkerställer RE&GO att du kan dra nytta av en mångfald av laddningsenheter och att din laddinfrastruktur kan anpassas och uppgraderas över tid.

 

Inom laddstationshantering finns olika strategier för att fördela elektricitet på ett smart sätt mellan olika laddstationer. 

De tre huvudsakliga typerna av belastningsutjämning är:

Statisk belastningsutjämning.
Dynamisk belastningsutjämning.
Äkta dynamisk belastningsutjämning.

Valet mellan dessa alternativ beror på behoven och komplexiteten i det specifika laddningsinfrastruktursystemet. Oavsett vilken metod som används strävar de alla efter att optimera fördelningen av el för att förbättra effektiviteten och pålitligheten av laddinfrastrukturen.

Statisk belastningsutjämning innebär en fördefinierad plan för hur elen ska fördelas mellan olika laddstationer. Detta kan vara baserat på en fast schema eller användarinställningar. Det är en förutsägbar metod som inte anpassar sig i realtid, vilket gör den enklare att implementera och styra. Dock tar den inte hänsyn till variationer i efterfrågan eller oväntade händelser.

 

Dynamisk belastningsutjämning anpassar fördelningen av elen i realtid baserat på förändringar i efterfrågan och andra faktorer. Genom att använda realtidsdata och övervakningssystem kan systemet optimera fördelningen för att undvika överbelastning och maximera effektiviteten. Det ger en mer adaptiv lösning som kan anpassa sig till olika förhållanden, men det kräver avancerade styrningssystem och sensorer.

Äkta dynamisk belastningsutjämning tar det ett steg längre genom att hantera belastningen på ett intelligent sätt och optimera för optimal effektivitet i realtid. Det tar hänsyn till fler variabler och ger en ännu mer flexibel och responsiv lösning. Denna metod är särskilt lämpad för komplexa system med varierande efterfrågan och för att hantera dynamiska förändringar i realtid.

Optimera din laddpunktsverksamhet genom att maximera effektiviteten med databaserade insikter. Våra analys- och rapporteringsfunktioner gör det möjligt för dig att förbättra laddpunktsutnyttjandet och fatta välgrundade beslut för val av framtida laddstationer.

Genom att spåra intäkter och jämföra resultat i realtid får du en översiktlig bild av din laddpunktsverksamhet. Vår plattform ger dig också möjlighet att utvärdera användarbetyg för att få insikter om användarupplevelsen. Dessa verktyg är designade för att hjälpa dig att optimera din laddinfrastruktur och säkerställa att den uppfyller både företagsmässiga och användarrelaterade mål.

Optimera prissättningen för dina laddpunkter genom att hantera dem på individnivå och skräddarsätta priser för olika användargrupper. Denna flexibilitet möjliggör anpassade och differentierade priser, vilket kan anpassas för att möta olika krav och preferenser. På så sätt kan du skapa en mer målinriktad och kostnadseffektiv laddningsupplevelse för olika segment av användare

Genom att använda vår plattform kan du enkelt schemalägga och automatisera prisändringar för dina laddpunkter vid specifika tidpunkter. Denna funktion möjliggör smidig och förutsebar prissättning över tid och ger dig flexibilitet att anpassa priser baserat på efterfrågan, tid på dygnet eller andra relevanta faktorer. Med automatisk schemaläggning blir prishanteringen enklare och mer effektiv, vilket gör det möjligt att optimera intäkterna och skapa en bättre användarupplevelse.

Dynamisk prissättning är en innovativ funktion som ger operatörer möjlighet att justera sitt kWh-pris i realtid baserat på de faktiska kostnaderna för el vid varje given timme. Istället för en statisk siffra ger denna dynamiska metod operatörerna flexibilitet att reflektera de varierande kostnaderna för el under olika tider på dagen. Genom att koppla priset direkt till aktuella timpriser för el skapar dynamisk prissättning en mer rättvis och transparent modell samtidigt som den kan optimera kostnaderna och intäkterna för laddningsinfrastrukturen.

Med vår plattform har du flexibilitet att välja om laddstationen ska vara privat eller publik. Dessutom kan du schemalägga denna inställning för att anpassa tillgängligheten baserat på specifika dagar och tidpunkter. Till exempel kan du schemalägga laddstationen som privat under veckodagar och sedan automatiskt ändra den till publik under helger. Denna funktion ger dig kontroll över laddstationens tillgänglighet och anpassar den efter dina preferenser och användarnas behov.

Med vår plattform kan du göra laddstationerna tillgängliga för allmänheten utan att de syns i olika appar eller tjänster. Genom att använda en QR-kod eller en laddningsnyckel kan användare enkelt få tillgång till laddstationen. Detta skapar en privat och säker laddningsupplevelse för användarna, samtidigt som det ger fullständig kontroll över åtkomsten till laddningsinfrastrukturen. Denna lösning är idealisk för situationer där du vill göra laddstationerna publika, men samtidigt behålla en viss grad av exklusivitet och hantera användartillgänglighet på ett diskret sätt.

Genom att använda vår plattform kan du enkelt och bekvämt reservera en laddpunkt för att undvika att den är upptagen när du behöver ladda din elbil. När du gör en reservation blir laddpunkten exklusivt tillgänglig för dig under den angivna tidsramen. Detta ger dig trygghet och säkerställer att du har tillgång till en laddpunkt när du behöver den. Reservationsfunktionen ger en smidig och pålitlig upplevelse, vilket är särskilt användbart i situationer där efterfrågan på laddinfrastrukturen är hög.

Smart charging är en avancerad teknik för elbilsladdning som optimerar processen genom att anpassa laddningshastighet och tid baserat på elnätets belastning och efterfrågan. Denna innovativa metod främjar effektivitet, minimerar överbelastning och integrerar förnybar energi, vilket skapar en mer hållbar och miljövänlig laddningsupplevelse. Smart charging erbjuder också fjärrövervakning, användaranpassade profiler och kostnadsoptimering baserat på elpriser, vilket gör elbilsladdningen smidigare och mer intelligent.

Genom att använda RE&GO CSMS kan du enkelt få detaljerade rapporter och statistik om händelser relaterade till varje laddpunkt. Vår molnbaserade portal ger omfattande insikter som omfattar allt från laddningshändelser och användaraktivitet till driftstatus och felrapporter. Genom att analysera dessa data får du en djup förståelse för laddpunkternas prestanda och användningen över tiden. RE&GO CSMS erbjuder användarvänliga rapporter och verktyg för att optimera och effektivisera driften av din laddinfrastruktur.

Så här går det till

Med REGO Pay betallösning får ni en helt administrationsfri laddlösning där vi tar hand om all fakturering. Ni slipper spendera tid och arbete på debiteringen och får pengar för laddningen på ert konto utan att göra någonting.

Alla laddsessioner kopplat till respektive RFID-nummer samlas i vårt system. All laddning, både i bostadsrättsföreningen och på vägen, presenteras överskådligt på en och samma faktura och skickas direkt till medlemmarna i er förening. På så sätt har elbilsföraren full kontroll över sina utgifter och ni slipper hantera administrationen. Betalningarna som vi får för laddningen på era laddstationer överför vi sedan till er – enkelt och komplett!

5 steg

 • Elbilsföraren laddar på era stationer med sitt unika laddkort eller bricka. 
  RFID-tag beställs via unik länk som skickas till föreningens ansvarig eller direkt från RE&GO.
  Taggen postas direkt till slutanvändare vilket innebär minimal administration för BRF:s ansvariga.
 • Kortet eller brickans RFID-nummer finns i RE&GO Pay system där alla laddsessioner (både på vägen och i föreningen) registreras.
 • Vi fakturerar elbilsföraren direkt utifrån informationen i vårt system.
 • Elbilsföraren ser alla sina laddsessioner på fakturan och betalar oss.
 • Vi samlar betalningarna från era medlemmar kopplat till era laddstationer och återbetalar klumpsumman till er.

Sätt ert eget pris och täck era kostnader
Hur mycket kostar det då att ladda elbilarna i föreningen? Priset på kWh varierar men i snitt kan man räkna med att självkostnaden är ca 1,60 kr/kWh. Med betallösningen kan föreningen själva välja priset per kWh. Genom att lägga till marginal får ni intäkter att täcka kostnader för själva investeringen av laddlösningen eller andra omkostnader med. Kostnaderna kan även hanteras med självkostnadspris på laddningen och med en extra parkeringsavgift. Men fördelen med att lägga en extra intäkt på kWh-priset är att ställa kostnaden i relation till förbrukningen då elbilsförarna kanske laddar olika mycket.

Driftövervakning och kundsupport

RE&GO 24/7  – Driftövervakning och kundsupport.
Genom avancerad teknologi får vår kundtjänst larm om avvikelser eller problem i laddstationens funktion, vilket ger proaktiv respons och åtgärd. 

Åtgärder och tillgång till årlig servicegenomgång av laddsystemet av våra elektriker och drifttekniker.

Pålitlig kundtjänst och teknisk support, tillgänglig dygnet runt, året runt.

Kontakt via telefon, e-post eller live chat.

RE&GO-appen ingår i priset!

Med RE&GO appen är det enkelt att manövrera din laddbox, även på distans.

Du kan även schemalägga laddning till nattetid (då elpriset ofta är lägre), låsa kabeln, få påminnelser och skicka Swish betalning för förbrukad el till gäster som tankat hos dig.

BRF/Fastighet

Vi skräddarsyr laddlösning efter er fastighet eller förenings behov. Vi tillhandahåller användarvänliga betalsystem för den förbrukade elen. Laddstationen kan användas både privat och publikt, ingen app behövs.

Kommun

Oavsett hur många laddboxar ni behöver, så har vi en lösning som passar. Vi har användarvänliga betallösningar för avgift laddplats, som kan anpassas efter förutsättningar i just er kommun. Laddstationen kan användas både privat och publikt, ingen app behövs.

Företag

Vill ditt företag bidra till en hållbar framtid och erbjuda laddplatser för medarbetare och besökare? Vi hjälper er med projektering och installation samt tillhandahåller olika betallösningar för den förbrukade elen.  Vi gör det enkelt för företagets anställda och besökare att ladda bilen.

man posing in front of truck

Yrkestrafik

Att köpa fordonsladdare för snabbladdning eller till nattladdning av lastbil är komplext. Vi gör därför en analys av dina behov för att kunna rekommenderar hårdvara, vi har ett brett sortiment som täcker alla behov.

För din bästa upplevelse

Vår hemsida använder sig av cookies för statistik och inställningar. Genom att fortsätta att använda hemsidan samtycker du till detta.
Läs mer här