Driftstörning 2024-02-18: Just nu har vår leverantör Zaptec en driftstörning, som påverkar många av våra tjänster.  

Integritetspolicy

RE&GO värnar om din personliga integritet, det ingår i våra grundläggande värderingar om ansvar och ärlighet. Vi arbetar därför löpande med att dina personuppgifter hos RE&GO är korrekt och säkert hanterade. Vi utgår i vårt dagliga arbete med personuppgifter alltid ifrån gällande rätt och följer både den rättsliga och tekniska utvecklingen på området.

Sättet vi får använda de personuppgifter vi får är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser. Det innebär att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande för att, logga in, göra dina inköp hos oss m.m., så förbinder vi oss att hantera dessa uppgifter med integritet och sekretess i enlighet med avtalet med dig och de regler som finns avseende personuppgifter.

Nedan kan du som kund eller besökare ta del av information om hur RE&GO hanterar dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot RE&GO och hur du kan utöva dina rättigheter.

Därför behöver vi dina personuppgifter
Vi vet att du som kund förväntar dig viss nivå av service, smidighet, kunskap och kundkännedom i din relation till oss – och vi är glada att tillhandahålla det. För att vi på RE&GO ska kunna ge dig ett så relevant och korrekt bemötande som möjligt, samt kontinuerligt utveckla relationen till dig och de erbjudanden vi kan ge dig, är dina kunddata oerhört viktiga. Detta är bakgrunden till varför personuppgifter alls behandlas av RE&GO.

Vi sparar och använder dina lämnade uppgifter för att kunna lova det vi åtagit oss i kontakt och avtal med dig, för att kunna leverera de produkter och tjänster som vi erbjuder. Även kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys, affärsutveckling, kundupplevelse, information och marknadsföring kräver viss behandling av dina personuppgifter. Dessutom krävs enligt lag viss rapportering till våra svenska myndigheter. Vi använder vidare dina personuppgifter för att undvika problem t.ex. genom kreditupplysning och identifiering av person.

Vi ansvarar för dina personuppgifter

Det är RE&GO AB (org.nr. 559311-6113) som är ansvarig för dina personuppgifter (”personuppgiftsansvarig”), och kontaktinformation till oss finner du nederst i policyn.

Andra som får del av dina uppgifter

RE&GO har till sin hjälp i verksamheten även andra bolag. RE&GO kommer att när det behövs dela eller överföra dina personuppgifter till våra samarbetspartners som hjälper oss med vår verksamhet.

Följande kategorier av samarbetspartners får del av dina uppgifter vid behov.

 • Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering.
 • Affärssystemsleverantörer behandlar kontaktuppgifter samt transaktionsbaserade uppgifter. Behandlingen är nödvändig för administration av kundens köp – som används vid analys för verksamhetsutveckling samt för att kunna ge kunden översyn över sina transaktioner.
 • Leverantörer av adressuppgifter samt tryck och distribution. RE&GO använder leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen.
 • Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av RE&GO kunder inhämtas hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för dig.
 • Samarbetspartners som hanterar IP-adresser kopplat till aktivitet vid besök på hemsida. Bidrar till vårt arbete med förbättring av användarupplevelse och utveckling av hemsida.
 • Samarbetspartner som hanterar personuppgifter i syfte att göra marknadsanalyser och uppföljningar av aktiviteter. Bidrar till vårt arbete med förbättring av användarupplevelse och affärsutveckling.
 • Systemleverantör för utskick av e-post och sms. Behandlar kundens kontaktuppgifter och kan komma att använda demografisk och transaktionsbaserade uppgifter.
 • Samarbetspartners som utför kreditupplysningar.

Dessa personuppgifter behandlar RE&GO

Kontakt- och individinformation såsom namn, födelsedatum, person- och samordningsnummer (som även inkluderar siffra för kön), faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, (inklusive för medkontohavare), bild etc.;

 • Konto- och betalningsuppgifter,
 • När du använder RE&GO tjänster eller handlar hos RE&GO sparar våra system en del uppgifter för att underlätta för dig och oss i uppfyllande av vår relation.

Personuppgifter som RE&GO har samlat in om dig:

 • Din order- och köp- och klickhistorik som kund.
 • Kundnummer.
 • Samtal, mail, chatt, bild och meddelanden via sociala medier till RE&GO kundservice eller marknadsavdelning;
 • Användarinformation avseende RE&GO tjänster, så som svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten;
 • Information om varor och/eller tjänster som du har intresserat dig av på reandgo.se genom sökningar och klick;
 • Teknisk enhetsinformation (såsom mobil, dator eller platta) så som IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar;
 • Information om öppnande e-post och SMS som RE&GO har skickat till dig, samt vad du klickat på i meddelandet från RE&GO;
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar. I vissa fall använder RE&GO personuppgifter från andra källor. Exempelvis använder RE&GO ibland annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper RE&GO att förstå användarbeteende och preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge RE&GO information om vad som hände efter ett klick på en annons för att RE&GO ska kunna mäta annonseffektivitet, kunna utveckla affären till kundens önskemål och bli mer relevanta för dig som kund.

Här behandlar RE&GO dina personuppgifter

Ibland kan det förekomma länkar till externa parter på reandgo.se, exempelvis en länk direkt till en produkts producent. Om du besöker de externa parternas webbsidor kan de behandla dina personuppgifter. Detta ligger dock bortom RE&GO´s kontroll, ansvar och integritetspolicy.

Så här länge behandlar RE&GO dina personuppgifter

RE&GO har etablerade gallringsrutiner i sin verksamhet som bestämmer hur länge RE&GO behandlar dina uppgifter. Som huvudregel kommer dina personuppgifter behandlas till dess att de inte längre behövs för ändamålen i relationen med RE&GO. Detta är så länge det är nödvändigt för att utföra våra avtalsmässiga eller rättsliga åtaganden gentemot dig, samt så länge det krävs enligt lag. När RE&GO behandlar dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav behandlar RE&GO uppgifterna endast så länge som det behövs för respektive ändamål. RE&GO har också rätt att behandla dina personuppgifter under rimlig tid för att tillvarata RE&GO´s rättsliga intressen.

I enlighet med gällande lagstiftning har RE&GO rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp genomförts eller att vårt avtal löpt ut. RE&GO behandlar dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis – vilket beror på situationen.

Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer RE&GO att behandla personuppgifter som används till enbart direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Ofta används dock uppgifterna även till andra ändamål varför behandlingen kan fortsätta, men vi slutar skicka dig direktmarknadsföring.  

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån RE&GO är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Frågor till RE&GO

Du når personuppgiftsansvarige RE&GO AB, org.nr.559311-6113, på adress: 
RE&GO Dataskyddsombudet, Lastköpingsgatan 5, 592 32 Vadstena.

 

 

För din bästa upplevelse

Vår hemsida använder sig av cookies för statistik och inställningar. Genom att fortsätta att använda hemsidan samtycker du till detta.
Läs mer här