Driftstörning 2024-02-18: Just nu har vår leverantör Zaptec en driftstörning, som påverkar många av våra tjänster.  

Nu installeras en publik laddstation vid Kungsvalla idrottsplats och turistparkering med Vadstenas första snabbladdare.

På Kungsvalla Idrottsplats och turistparkering installeras nu en publik laddstation för elfordon med den första snabbladdaren i Vadstena Kommun.

Det kommer att finnas tillgängligt en DC, snabbladdare 180 kW, från Siemens med två ladduttag som gör det möjligt för elfordon att ladda upp till 80% av batteriets kapacitet på drygt 30 min.

Utöver snabbladdaren kommer det även att finnas sex AC laddare tillgängliga från Zaptec som
ger full laddning på bara några timmar.

Laddstationen ägs av Vadstena bolaget RE&GO AB som kommer att drifta laddstationen via företagets egenutvecklade plattform och system med världsledande funktioner och tjänster som gör det enkelt för användaren att ladda.

Vi ser fram emot att göra det utomordentligt enkelt och pålitligt för Vadstenas invånare, besökare och turister att kunna ladda bilen.
Vi vill också kunna underlätta för logistikaktörer, som nu ställer om sina fordonsflottor till fossilfritt, att kunna ladda i Vadstena

– Sofia Hyléen Toresson, VD RE&GO

Det betyder att systemet har en appfri laddning och slutanvändaren kan engångsladda utan krav på
registrering eller skriftliga avtal. Betalningen kan ske via en uppkopplad QR-kod och kontaktlös kortbetalning. Priset för laddning är även tydligt och tillgängligt. Systemet är digitalt uppkopplat vilket innebär
att det kan fjärrstyras och dess effekt kan justeras i realtid.

Satsningen på laddstationen möjliggörs för RE&GO med bidrag från Naturvårdsverket och medfinansiering av EU samt i samverkan med Vadstena Kommun som gett tillstånd och tillgång till markyta.

– Vi uppskattar att RE&GO vill investera i att utöka Vadstena Kommuns laddinfrastruktur, vi behöver flera laddare tillgängliga för våra invånare och turister, så detta är en välkommen
satsning, säger Per Hallin på Vadstena Kommuns mark- och exploateringsavdelning.

Laddstationens 22kW laddare är i drift och kan användas redan nu. Stationens snabbladdare planeras vara helt på plats och klar för laddning den 1 juli i sommar.

RE&GO AB i Vadstena, etablerat 2021, utvecklar, installerar och manövrerar drift av laddsystem för eldrivna tunga och lätta fordon samt personbilar. Bolagets Charge Station Management System har ledande funktioner och tjänster som möter de mest komplexa behoven inom laddinfrastruktur. Systemet är utformat för att ge pålitlig och effektiv verksamhetsstyrning och samtidigt ge användaren den allra bästa möjliga upplevelsen i laddprocessen. RE&GO AB
styr idag drift av nära 2000 laddstationer i sitt system.
Rubisco AB är sedan mars 2023 majoritetsägare i RE&GO AB.